Najveća slabost aforizma

Kategorija: Aforizmi

Najveća slabost aforizma je u tome

što svatko misli da se odnosi na druge.

"Nepszabadsag"