Jedna lasta

Kategorija: Alan Ford

“Jedna lasta ne čini proljeće, a kamoli dvije.”

(Grunf)