Najdublja i najčistija istina

Kategorija: Istina i laž

Do najdubljih i načistijih istina

prije se dođe osjećajem

nego razmišljanjem.

Anatole France