Nije ništa ostalo

Kategorija: Djeca

Jadan je onaj čovjek u kojem nije ostalo ništa od djeteta.

A. Graf