Da uživamo

Kategorija: Sreća

 

 

Dvije su stvari kojima težimo svi u životu:

prva je da dobijemo ono što želimo,

a druga da u tome uživamo.

Rijetki uspijevaju ovo drugo.

P. Smith