Svakidašnji život

Kategorija: Život

Vaš svakidašnji život

je vaša škola, vaš hram i vaša vjera.

Halil Džubran