Slušajući

Kategorija: Latinske izreke

Najbolja je ona žena koja slušajući umije zapovijedati.