Put do ljubavi

Kategorija: Ljubavne

Tražiti put do ljubavi razumom,

isto je tako besmisleno kao i tražiti sunce svjetiljkom.

Jalal al-Din Rumi