Ko duboko voli

Kategorija: Ljubavne

Oni koji duboko vole nikad ne ostare;

ako i umru od starosti, umru mladi.

Arthur Wing Pinero