Jedina knjiga

Kategorija: Priroda

Priroda je jedina knjiga

koja na svim listovima nudi mnogo sadržaja.

 

Goethe