Doktor

Kategorija: Narodne

Ako nemaš doktora, neka ti doktor bude ovo troje: vedra duša, odmor i umjeren način života.