Se lud ponosi

Kategorija: Narodne

Čega se pametan stidi, time se lud ponosi.

 

Ko jamu kopa

Kategorija: Narodne

Ko drugome jamu kopa sam u nju upada.

 

Magarcu mjesta nema

Kategorija: Narodne

Gdje se konji biju i igraju,tu magarcu nigdje mjesta nema.

Lijepa riječ

Kategorija: Narodne

Lijepa riječ i željezna vrata otvara.

 

Dođe na vidjelo

Kategorija: Narodne

Sve se znade šta je i kako je:svako djelo dođe na vidjelo.

Ko rano rani

Kategorija: Narodne

Ko rano rani, dijve sreće grabi.

Što je srcu drago

Kategorija: Narodne

Nije blago ni srebro ni zlato,već je blago što je srcu drago.