Prazna glava

Kategorija: Narodne

Prazna glava svaka je ohola,prazne tikve po vodi plivaju.

Odijelo nečini čovjeka

Kategorija: Narodne

Odijelo ne čini čovjeka, ali zato čini gospodina.

 

Sto godina poživi

Kategorija: Narodne

Radi kao da ćeš sto godina poživjeti, a moli se Bogu kao da ćeš sjutra umrijeti

 

Kakvo kolo

Kategorija: Narodne

U kakvo se kolo dojde, onako se mora igrat