Čovjek i magarac

Kategorija: Šaljive

Čovjek i magarac pametniji su

nego čovjek sam.

narodna