Bog i novac

Kategorija: Šaljive

"Želite li znati što Bog misli o novcu, pogledajte ljude kojima ga je dao.
(Dorothy Parker)"