Bolje se skrivaju

Kategorija: Šaljive

Što više ganjaš kvante,oni se bolje skrivaju.

Albert Einstein